Намерени резултати 1-10 ОТ 5
 

Граждански договор между юридическо и физическо лице


Бланка за граждански договор за извършване на работа с личен труд между юридическо лице в качеството му на възложител и физическо лице в качеството му на изпълнител...
 

Бланка на граждански договор


Бланка граждански договор, който може да се използва за осигуряване на допълнително заплащане...
 

Договор за сертификация на земеделска и горска техника


Sтраните се споразумяха за следното: чл. 1. възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши сертификация на (наименование на продукта, тип, модел)...
 

Договор за преотстъпване на на право на ползване


Договор за преотстъпване на на право на ползване на информационни продукти...
 

Граждански договор


ГРаждански договор на основание чл. 258 - 262 вкл. (за изработка) и чл. 280 - 292 вкл. (за поръчка) от ЗЗД в два еднообразни екземпляра, като неразделна част от него са следващите Констативен протокол и Разписка...

Избрани критерии за търсене

Гражданско право
Договори